Başkanın Mesajı

Değerli Dostlarımız,

2012 yılında dünyada büyümenin geçen yıla göre yavaşladığı gözlenen bir gerçektir. Çin ve Brezilya gibi önde gelen gelişmekte olan ülkeler yavaşlama sinyallerine karşı tedbirler almaktadır.Öte yandan, gelişmiş ekonomilerden ABD’de seçim yılı olması nedeniyle gevşek para politikasının sürdürüleceği görülmektedir. Bu ülkede iyileşen istihdam verileri, tüketici güveni ve şirket kârlılıkları likiditeyi arttırmakta ve piyasalara olumlu yansımaktadır. Bu veriler ABD ekonomisinde hızlanma şansının arttığını gösteriyor. Ancak, ihracatımızın ağırlığını taşıyan Avrupa Birliği’nde benzer bir gelişme söz konusu değil. Sağlanan likidite önlemleriyle Avro Bölgesi borç krizini erteledi, fakat önümüzdeki dönem AB ülkelerinin mali disiplini sağlamaları önemini koruyacaktır.
Diğer yandan Orta Doğu’daki gerginlikler petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesine sebep olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin talepleri ve likidite bolluğunun da emtia fiyatlarını zaman zaman yükselteceğini düşünmekteyiz. Yüksek emtia ve petrol fiyatları, bizim gibi net ithalatçı olan ülkelerde hem büyüme için elverişli bir ortam oluşmasını zorlaştırıyor hem de enflasyonist koşulları artırıyor.
Dünyadaki tüm gelişmelere rağmen, ülkemiz siyasi ve ekonomik istikrara bağlı olarak 2012’ye güven ortamında ve kuvvetli bir büyümeyle girdi.Kendi adımıza Özteknik Makine olarak, 2012 yılınında bir başka güçlü yıllarımızdan biri olduğunu belirtmekten mutluluk duyuyorum. 2012 yılına genel olarak bakacak olursak ; en önemli konunun, şirketimizin, büyüme yolunda global sanayi ve pazardan daha iyi performans göstererek yoluna devam etmesini gösterebiliriz
Özteknik Makine olarak 2013 yılı hedeflerimizden bahsedecek olursak;
Stratejik önemi olan alanlarda yatırımlarımıza ara vermeden devam etmek.

Mevcut işlerimizle sinerji yaratabileceğimiz yeni iş alanlarını değerlendirme ve koşullar uygun olduğunda girme,

Pazar liderliğini elimizde bulundurma,

6 Sigma’yı “Yalın Yönetim” araçlarıyla bütünleştirip maksimum verimlilik ve maksimum karlılık yaratma,

Yüksek kalitede bir yönetim ekibi ve adanmış bir işgücü sağlama olarak sıralayabiliriz.

Yeni hedeflerimizde, geleceğimizi birlikte hayal edip, tasarlayacağımız herkese minnetlerimizi sunar; ortaya koyduğumuz başarılı sonuçlarda, emek ve katkılarıyla rol alan tüm çalışanlarımıza, müşterilerimize teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Mehmet Ali Gülaçtı
Öztenik Makine Yön. Kur. Başk.

Yönetim Yaklaşımı

Yönetim Yaklaşımı

Sorumluluk
Öz değerlerimiz tevazu, insana saygı, sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsal yönetimi gerçekleştirmek.

İnovasyon
Markalaşmak, patent, teknoloji, dizayn, bilişim ağı, fikri ve sınai mülkiyet alanlarında kalıcı üstünlükler yaratmak.

Stratejik
Bugünkü işlerimizi; iyi şekilde yönetmek ve uzun vadede üstünlükler sağlayacak şekilde geleceğimizi planlamak.

Özteknik Makineye Bakış

ÖZTEKNİK MAKİNE1979 yılında Mehmet Ali Gülaçtı tarafından Antalyada kuruldu.Türkiye’de kendi alanında en iyileri arasında gösterilen ÖZTEKNİK MAKİNE , sahip olduğu saygınlık ve marka imajı, ve Türkiye piyasası hakkındaki bilgi ve deneyimi sayesinde ana faaliyet alanlarında büyümekte ve bugün ürünlerini 18 farklı ülkeye ihraç etmektedir.Bu ülkelerin başında ise İngiltere, İtalya, Bulgaristan, Fas, İran, Mısır, Ürdün gelmektedir.
Üretimde temel ilke olarak yeni teknolojilerin yakından takip edilmesini benimseyen ÖZTEKNİK MAKİNE Ar-Ge ve İnovasyon’a verdiği önemle alanında özgün makine tasarımlarına imza atmaktadır.Firmamız kalitede kararlı ve istikrarlı bir anlayışla üretim ve satış faaliyetlerini yürütmektedir. Kurumumuzun teknolojik ve kabiliyetli makine-ekipman gücü ile bunu başarırken; işine karşı saygılı, tecrübeleri ile hareket eden ve kendisini müşterinin çözüm ortağı olarak gören bir felsefe ile hareket eder. Farklı bir vizyon ve misyonla, üretim ve satış faaliyetlerini sürdüren şirketimiz sektöründe hızla gelişmekte ve güvenle büyümektedir.

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

Özteknik Makine olarak sürekli ve hızla değişen günümüz modern dünyasına ayak uydurabilmek için değişimi,hayatımızın bir parçası haline getirmektir.Bu şekilde varlığımızı geliştirmek, sürdürmek ve tasarladığımız gibi sonuçları yaratmaktır.

Misyonumuz
Yenilikçi ve yaratıcı Özteknik Makine üyeleri olarak misyonumuz, yasalara uymak, çevreye saygılı olmak ve paydaşlarına değer katmaktır.

Belgelerimiz


Ödüllerimiz

Ödüllerimiz

Fabrika

Fabrika

Tarihçe

Tarihçe

İnsan Kaynakları


  • Ad Soyad

  • Telefon

  • E-posta

  • Mesaj

  • Dosya